1977

Hồng Hy Quan – Executioners from Shaolin
7.1
HDThuyết Minh

Hồng Hy Quan – Executioners from Shaolin

Hồng Hy Quan – Executioners from Shaolin: Biết được các cuộc nổi dậy đang sử dụng Thiếu Lâm Tự là nơi ẩn náu bí mật, triều đình Mãn Châu đã ...
Thất Đại Tông Sư – The 7 Grandmasters
7.2
HDThuyết Minh

Thất Đại Tông Sư – The 7 Grandmasters

Một chuyên gia võ thuật lão hóa được tặng một mảng bám từ Hoàng đế tuyên bố anh ta là Nhà vô địch Thế giới Kung Fu. Quyết tâm để chứng minh khả ...