1973

Lừa Bịp – The Sting
8.3
HDVietsub

Lừa Bịp – The Sting

Lừa Bịp – The Sting: lấy bối cảnh những năm 30 ở Chicago, một gã bịp bợm trẻ tuổi muốn báo thù cho cộng sự đã cùng nhau bắt tay với một bậc ...
Ngôi Nhà Địa Ngục – The Legend of Hell House
6.8
HDVietsub

Ngôi Nhà Địa Ngục – The Legend of Hell House

Một nhóm gồm một nhà vật lý, vợ ông, một phụ nữ trẻ tâm linh và sống sót duy nhất của chuyến thăm trước đó được gửi đến địa ngục nhà nổi tiếng để ...