HBO

Chernobyl
8.5

Chernobyl

  2019

Chernobyl

A dramatization of the true story of one of the worst man-made catastrophes in history, the catastrophic nuclear accident at Chernobyl. A tale of ...
The Sopranos
9.2

The Sopranos

  1999

The Sopranos

The story of New Jersey-based Italian-American mobster Tony Soprano and the difficulties he faces as he tries to balance the conflicting ...
Đường Dây Tội Phạm – The Wire
9.3

Đường Dây Tội Phạm – The Wire

Đường Dây Tội Phạm – The Wire tập trung vào khai thác một khía cạnh khác nhau trong thành phố Baltimore, theo trình tự: buôn bán ma túy bất ...
Biệt Kích Lính Dù – Band of Brothers
9.5

Biệt Kích Lính Dù – Band of Brothers

Biệt Kích Lính Dù – Band of Brothers là một câu chuyện hào hùng về lịch sử “Vàng” của quân đội Mỹ bên cạnh tình đồng đội của ...